Dibuix Tècnic

La matèria de Dibuix Tècnic de Batxillerat constitueix un mitjà d'expressió i comunicació convencional per a qualsevol projecte el fi del qual sigui la creació i fabricació d'un producte, sent un aspecte imprescindible del desenvolupament tecnològic. Dota a l'alumnat d'un instrument eficient per a comunicar-se de manera gràfica i objectiva per a expressar i difondre idees o projectes d'acord amb convencions que garanteixen la seva interpretació fiable i precisa.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 1 resultats

atumanera_Logo

A Tu Manera Bachillerato

El proyecto A tu manera para Bachillerato plantea un enfoque que potencia en los alumnos y alumnas la reflexión, el pensamiento crítico y la ejercitación de los saberes.