Francès

La matèria de Llengua Estrangera - Francès contribueix a l'adquisició de les diferents competències clau en el Batxillerat i, de manera directa, participa en la consecució de la competència plurilingüe, que implica l'ús de diferents llengües de manera apropiada i eficaç per a l'aprenentatge i la comunicació.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 0 resultats