Història del Món Contemporani

La matèria d'Història del Món Contemporani de Batxillerat pretén proporcionar a l'alumnat una visió rigorosa i alhora útil i funcional de la història contemporània, orientada a promoure l'observació, l'anàlisi i la interpretació del seu entorn real i, alhora, a l'exercici d'una ciutadania activa i implicada en la vida social.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 1 resultats

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Bachillerato de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.