Literatura Universal

La matèria de Literatura Universal de Batxillerat permet l'apropiació d'un mapa de referències compartides –obres i autors del patrimoni universal; moviments estètics; gèneres i subgèneres; temes, tòpics, arquetips, símbols, etc. recurrents al llarg de la història–, al mateix temps que convida al qüestionament crític d'un cànon que ha deixat fos gran part de les obres escrites per dones o per autores i autors no occidentals.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 2 resultats

banner04

Proyecto Algaida LOMLOE

Proyecto Algaida LOMLOE es un proyecto educativo LOMLOE para Bachillerato diseñado por Algaida Editores. Descubre aquí las claves y todos los materiales para poner en marcha este proyecto educativo.

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Bachillerato de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.