Física i Química

La matèria de Física i Química en Educació Secundària Obligatòria (ESO) contribueix que l'alumnat comprengui el funcionament de l'univers i les lleis que el governen, i proporciona els coneixements, les destreses i les actituds de la ciència que li permeten desenvolupar-se amb criteri fonamentat en un món en continu desenvolupament científic, tecnològic, econòmic i social, promovent accions i conductes que provoquin canvis cap a un món més just i igualitari.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 1 resultats

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.