Geografia i Història

La matèria de Geografia i Història en Educació Secundària Obligatòria (ESO) contribueix a la percepció i anàlisi d'una realitat cada cop més diversa i canviant. La comprensió del seu esdevenir a través del temps i de l'espai, i l'anàlisi del canvi com a fruit de l'acció humana implica concebre l'aprenentatge de l'alumnat com una invitació al coneixement de si mateix i del món que l'envolta, a la participació i al compromís social.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 1 resultats

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.