Llengua castellana i Literatura

L'eix del currículum de Llengua Castellana i Literatura en Educació Secundària Obligatòria (ESO) el constitueixen les competències específiques relacionades amb la interacció oral i escrita adequada en els diferents àmbits i contextos i en funció de diferents propòsits comunicatius, així com amb el foment de l'hàbit lector, la interpretació de textos literaris i l'apropiació del patrimoni cultural. La reflexió explícita sobre el funcionament de la llengua brinda les eines i el metallenguatge necessaris per a desenvolupar la consciència lingüística i millorar els processos d'expressió, comprensió i recepció crítica.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 4 resultats

banner04

Proyecto Algaida LOMLOE

Proyecto Algaida LOMLOE es un proyecto educativo LOMLOE para ESO diseñado por Algaida Editores. Descubre aquí las claves y todos los materiales para poner en marcha este proyecto educativo.

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.

ImgDistr_ESO_castella_ConcepcionArenal_OK

Programa Concepción Arenal

Un programa que desarrolla de manera rigurosa el contenido de Lengua castellana, con actividades competenciales. Contenidos de gramática adaptados al Glosario de términos gramaticales y a la Nueva gramática de la lengua española.

ImgDistr_ESO_castella_MariaZayas

Programa María de Zayas

Un programa que recoge los contenidos esenciales de la materia, con un aprendizaje ágil y muy pautado. Con actividades competenciales para desarrollar en el mismo dosier. Contenidos de gramática adaptados al Glosario de términos gramaticales y a la Nueva gramática de la lengua española.