Valores cívicos e éticos

A educación en valores cívicos e éticos constitúe un requisito necesario tanto para o exercicio activo e responsable da cidadanía como para o desenvolvemento da autonomía moral e a personalidade do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria. De aí a necesidade de que toda educación cívica ou en valores estea traspasada por ese exercicio reflexivo e crítico sobre a moral individual e colectiva que representa a ética filosófica.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.