Materiala

Ezagutu Mundua helburu material guztiak Lehen Hezkuntzarako

Proiektuaren gida azkarrak

Aukeratu zure arloko eta ikasturteko gida, hezkuntza-proiektuaren ikuspegian eta edukietan sakontzeko.

Mundua helburu-en gako batzuk

Lehen Hezkuntzarako hezkuntza proiektu berria

punto_operacionmundo_1

Mundua helburu proiektuak konpe- tentziak pixkanaka eta modu inte- gratzailean lortzea planteatzen du. Proiektua garatuz, ikasleak egune- roko errealitateko egoeretan molda- tzen ikasteko gaitasuna lortuko du.

punto_operacionmundo_1 copia

Ikasleek eginkizun aktiboa dute proiektuan, eta eginkizun hori ez da arlo akademikora mugatzen. Izan ere, beren familia-, gizarte-, kultura- eta natura-ingurua eralda- tzeko lagungarriak diren proposa- menetan inplikatuko dira, arlo guz- tietan jasangarriagoa den mundua lortzeko.

punto_operacionmundo_1 copia 3

Ekintzara bideraturiko eredu ho- netan, askotariko ezaguera-arloak integratzen dira; gainera, trebeta- sun eta jarrera pertsonalak eta lan- kidetzakoak sustatzen dira; horrela, ikaskuntza testuinguruan txerta- tzen da.

punto_operacionmundo_1 copia 2

Mundua helburu proiektua hezkun- tza inklusiboaren printzipioarekin konprometituta sortu da, baita ikasle guztientzat ikaskuntza-baldintza ho- beak sortzearekin ere. Horretarako, irakaskuntza pertsonalizaturako ba- liabideak, egitura malguak eta indar- tzeko mekanismoak eskaintzen ditu.

punto_operacionmundo_1 copia 4

Mundua helburu proiektuak talde- lana eta espiritu kritikoa sustatzen dituzten metodoak, teknikak eta estrategiak proposatzen ditu. Lan egiteko modu horrek bizitza errea- leko egoeretarako prestatzen ditu ikasleak.