Geografia

La matèria de Geografia en Batxillerat contribueix a l'aprofundiment i l'anàlisi d'una realitat cada vegada més diversa i canviant. La comprensió de la seua esdevindre a través del temps i de l'espai, i l'anàlisi del canvi com a fruit de l'acció humana implica concebre l'aprenentatge de l'alumnat com una invitació al coneixement de si mateix i del món que l'envolta, a la participació i al compromís social.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 1 resultats

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Bachillerato de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.