Matemàtiques

Les línies principals de les competències específiques de la matèria de Matemàtiques en Educació Secundària Obligatòria (ESO) són la resolució de problemes i les destreses socioafectives. A més, s'aborden la formulació de conjectures, el raonament matemàtic, l'establiment de connexions entre els diferents elements matemàtics, amb altres matèries i amb la realitat, i la comunicació matemàtica, tot això amb el suport d'eines tecnològiques.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 1 resultats

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.