Tecnologia i Digitalització

La matèria de Tecnologia en Educació Secundària Obligatòria (ESO) contribueix a donar resposta a les necessitats de la ciutadania digital davant els desafiaments i reptes tecnològics que planteja la societat actual. Aquesta matèria serveix de base no sols per a comprendre l'evolució social, sinó també per a poder actuar amb criteris tècnics, científics i ètics en l'exercici d'una ciutadania responsable i activa, utilitzant la generació del coneixement com a motor de desenvolupament i fomentant la participació de l'alumnat en igualtat amb una visió integral de la disciplina, ressaltant el seu aspecte social.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 1 resultats

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.