Cultura Clàssica

La matèria de Cultura Clàssica dEducació Secundària Obligatòria (ESO) suposa un acostament a la cultura grecollatina per a tot lalumnat, amb independència del seu itinerari formatiu; per això, l'aproximació a la seva herència inclou aspectes relacionats tant amb l'àmbit de les humanitats com amb el científic.

Filtres Filtre segons categoria

Mostrant 1 resultats

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.