Cultura Clásica

A materia de Cultura Clásica de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) supón un achegamento á cultura grecolatina para todo o alumnado, con independencia do seu itinerario formativo; por iso, a aproximación á súa herdanza inclúe os aspectos relacionados tanto co ámbito das humanidades como co científico.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.