Matemáticas

As liñas principais das competencias específicas da materia de Matemáticas en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) son a resolución de problemas e as destrezas socioafectivas. Ademais, abórdanse a formulación de conxecturas, o razoamento matemático, o establecemento de conexións entre os distintos elementos matemáticos, con outras materias e coa realidade, e a comunicación matemática, todo iso co apoio de ferramentas tecnolóxicas.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.