Tecnoloxía e Dixitalización

A materia de Tecnoloxía en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) contribúe a dar resposta ás necesidades da cidadanía dixital #ante os desafíos e retos tecnolóxicos que expón a sociedade actual. Esta materia serve de base non só para comprender a evolución social, senón tamén para poder actuar con criterios técnicos, científicos e éticos no exercicio dunha cidadanía responsable e activa, utilizando a xeración do coñecemento como motor de desenvolvemento e fomentando a participación do alumnado en igualdade cunha visión integral da disciplina, resaltando o seu aspecto social.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.