Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais

Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais de Bacharelato favorece o compromiso responsable do alumnado coa sociedade a nivel global ao promover os esforzos para lograr un modelo de desenvolvemento sostible (competencias STEM e cidadá) que contribuirá á mellora da saúde e a calidade de vida e á preservación do patrimonio natural e cultural (competencia en conciencia e expresión culturais).

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 3 resultados

Nueva-Etapa

Nueva Etapa

Nueva Etapa es un proyecto educativo LOMLOE para Bachillerato diseñado por Bruño Educación. Descubre aquí las claves y todos los materiales para poner en marcha este proyecto educativo.

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Bachillerato de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.

atumanera_Logo

A Tu Manera Bachillerato

El proyecto A tu manera para Bachillerato plantea un enfoque que potencia en los alumnos y alumnas la reflexión, el pensamiento crítico y la ejercitación de los saberes.