Latín

A través da aprendizaxe de aspectos relacionados coa lingua, a cultura e a civilización romanas, a materia de Latín permite unha reflexión profunda sobre o presente e sobre o papel que o Humanismo pode e debe desempeñar ante os retos e desafíos do século XXI.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Bachillerato de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.