Literatura Universal

A materia de Literatura Universal de Bacharelato permite a apropiación dun mapa de referencias compartidas –obras e autores do patrimonio universal; movementos estéticos; xéneros e subgéneros; temas, tópicos, arquetipos, símbolos, etc. recorrentes ao longo da historia–, á vez que convida ao cuestionamiento crítico dun canon que deixou fose gran parte das obras escritas por mulleres ou por autoras e autores non occidentais.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 2 resultados

banner04

Proyecto Algaida LOMLOE

Proyecto Algaida LOMLOE es un proyecto educativo LOMLOE para Bachillerato diseñado por Algaida Editores. Descubre aquí las claves y todos los materiales para poner en marcha este proyecto educativo.

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Bachillerato de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.