Inglés

A materia de Lingua Estranxeira - Inglés en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) contribúe á adquisición das distintas competencias clave que conforman o Perfil de saída do alumnado ao termo do ensino básico e, de forma directa, participa na consecución da competencia plurilingüe, que implica o uso de distintas linguas de forma apropiada e eficaz para a aprendizaxe e a comunicación.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 3 resultados

ELT_Your-World_secondary_c

Your World

Your World prepares teenagers for their life ahead: it equips them with the future skills they need to enjoy their social lives, pursue their studies and to succeed in their careers as citizens of the world.

Real-World-Advanced

Real World Advanced

Real World Advanced is a challenging course for teenagers that opens the door to a fascinating World of English language knowledge and skills, helping students develop the competences they need for future success.

Gold-Experience-2nd Edition

Gold Experience 2nd Edition

Gold Experience 2nd Edition is an engaging, media-rich course for teenage students which prepares them for Cambridge for Schools exams while motivating students to build the language and skills they need in class and in the world beyond school.