Historia da arte

O obxecto da materia de Historia da arte é a análise do feito artístico nas súas múltiples facetas e dimensións, non só desde unha perspectiva histórica, mediante a contextualización cultural e temporal de estilos, obras e artistas, senón, entendéndoo como unha manifestación da intelixencia e a creatividade humana que, a través da linguaxe e a actividade artística, empéñase en comprender e mellorar a realidade que nos rodea.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

atumanera_Logo

A Tu Manera Bachillerato

El proyecto A tu manera para Bachillerato plantea un enfoque que potencia en los alumnos y alumnas la reflexión, el pensamiento crítico y la ejercitación de los saberes.