Física e Química

A materia de Física e Química en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) contribúe a que o alumnado comprenda o funcionamento do universo e as leis que o gobernan, e proporciona os coñecementos, destrezas e actitudes da ciencia que lle permiten desenvolverse con criterio fundamentado nun mundo en continuo desenvolvemento científico, tecnolóxico, económico e social, promovendo accións e condutas que provoquen cambios cara a un mundo máis xusto e igualitario.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.