Historia do Mundo Contemporáneo

A materia de Historia do Mundo Contemporáneo de Bacharelato pretende proporcionar ao alumnado unha visión rigorosa e á vez útil e funcional da historia contemporánea, orientada a promover a observación, análise e interpretación da súa contorna real e, ao mesmo tempo, ao exercicio dunha cidadanía activa e implicada na vida social.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Bachillerato de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.