Relixión Católica

Coa súa identidade e natureza, a materia de Relixión Católica, en liña cos fins propios do Bacharelato, favorece o proceso educativo do alumnado, contribuíndo á súa formación integral e ao pleno desenvolvemento da súa personalidade. Propón, especificamente, contribuír á maduración do proxecto persoal e profesional, con liberdade e responsabilidade, en diálogo coa antropoloxía cristiá e os seus principios e valores sociais.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_Religion_NuevoAtrio

Nuevo Atrio

Nuevo Atrio es el nuevo proyecto de Anaya Educación para Religión Católica de Bachillerato, totalmente adaptado al currículo actual de la Conferencia Episcopal.