Educación Plástica, Visual e Audiovisual

A materia de Educación Plástica, Visual e Audiovisual en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) integra todas as dimensións da imaxe: plástica, fotográfica, cinematográfica e mediática; así como a súa forma, que varía segundo os materiais, ferramentas e formatos utilizados. As artes plásticas, visuais e audiovisuais diríxense cara á adquisición dun pensamento que se concreta en formas, actos e producións artísticas e que posúe a capacidade de xerar propostas orixinais respondendo as necesidades do individuo.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.