Bioloxía e Xeoloxía

A materia de Bioloxía e Xeoloxía da etapa de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) busca o desenvolvemento da curiosidade e a actitude crítica, así como o reforzo das bases da alfabetización científica que permite ao alumnado coñecer o seu propio corpo e a súa contorna para adoptar hábitos que lle axuden a manter e mellorar a súa saúde e cultivar actitudes como o consumo responsable, o coidado ambiental, o respecto cara a outros seres vivos, ou a valoración do compromiso cidadán co ben común.

Filtros Filtrar por categorías

Mostrando 1 resultados

600x600_operacionmundo

Operación Mundo

Operación Mundo es el proyecto educativo de Anaya Educación para Secundaria de la nueva Ley de Educación LOMLOE. Descubre las claves.